Solja Niemelä valittiin vuoden päihdelääkäriksi 2015
ja Essiina Launosen tutkimus on vuoden 2015 kandityö!
Lue lisää palkinnoista ja tulevista matka-apurahoista

Ajankohtaista: Seuraava torstaikoulutus 2.2.2017 Aiheena Korvaushoidosta vieroittuminen. Luennoitsijana lähihoitaja/kokemusasiantuntija Jenny Kaasinen Wickmann

 

Tietoa yhdistyksestä


English summary: Finnish Society of Addiction medicine

Päihdelääketieteen yhdistys perustettiin 1979 "Päihdehuollon Lääkärit ry" nimisenä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää päihdeongelmien ehkäisyä, päihdeongelmaisten hoitoa ja kuntoutusta sekä näihin läheisesti liittyviä lääketieteellisiä aloja Suomessa. Yhdistys toteuttaa päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävää koulutusohjelmaa yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja pyrkii vaikuttamaan päihdelääketieteellisen tutkimustoiminnan kehittymiseen.

Yhdistys järjestää aihepiiriinsä kuuluen tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille alaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin ja tahoihin joiden toiminta sivuaa läheisesti päihdelääketieteen kehitystä ja päihdeongelmaisten hoidon kehittämistä.

Päihdelääketieteen yhdistys pitää yhteyttä alan kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin kutsuen alan asiantuntijoita Suomeen kouluttajina ja tieteellisten yhteistyöhankkeiden kehittäjinä. Päihdelääketieteen yhdistys on International Society of Addiction Medicine affiliated society, lisäksi yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Prof. Hannu Alho on nykyinen ISAM presidentti.

Yhdistys voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Kannatusjäsenikseen voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.

Yhteystiedot    Säännöt    Liity jäseneksi

 

 


Ajankohtaista

 

Päihdelääketieteen yhdistyksen uusi hallitus valittiin Päihdelääketieteen päivien yhteydessä. Tutustu uuteen hallitukseen yläpalkin yhdistys -linkin kautta.

Päihdelääketieteen päivät 2017

Uusi ISAM matka-apuraha julkaistu!

Vuoden päihdelääkäri 2015 ja vuoden päihdealan kandityö


Koulutusta

30.11. Torstaikoulutus: Opioidit ja testosteroni

2.11. Torstaikoulutus: Päihderiippuvaisen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi

5.10. Torstaikoulutus: Päihdepotilaan krooninen kipu

7.9. Torstaikoulutus: Korvikealkoholimyrkytykset

30.5. Yhteisöhoito ja päihdelääketiede - ystävät vai viholliset?

2.6. Torstaikoulutus: uudet päihdeseulaohjeet

Lisää koulutuksia >>