TIETOA YHDISTYKSESTÄ


English summary: Finnish Society of Addiction medicine

Päihdelääketieteen yhdistys perustettiin 1979 "Päihdehuollon Lääkärit ry" nimisenä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää päihdeongelmien ehkäisyä, päihdeongelmaisten hoitoa ja kuntoutusta sekä näihin läheisesti liittyviä lääketieteellisiä aloja Suomessa. Yhdistys toteuttaa päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävää koulutusohjelmaa yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja pyrkii vaikuttamaan päihdelääketieteellisen tutkimustoiminnan kehittymiseen.

Yhdistys järjestää aihepiiriinsä kuuluen tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille alaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin ja tahoihin joiden toiminta sivuaa läheisesti päihdelääketieteen kehitystä ja päihdeongelmaisten hoidon kehittämistä.

Päihdelääketieteen yhdistys pitää yhteyttä alan kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin kutsuen alan asiantuntijoita Suomeen kouluttajina ja tieteellisten yhteistyöhankkeiden kehittäjinä. Päihdelääketieteen yhdistys on International Society of Addiction Medicine affiliated society, lisäksi yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Prof. Hannu Alho on nykyinen ISAM presidentti.

Yhdistys voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Kannatusjäsenikseen voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.
 

TULE MUKAAN PÄIHDELÄÄKETIETEEN YHDISTYKSEEN

 

Jäsenet saavat ajankohtaisia tiedotteita, halvemman osallistumismaksun päihdelääketieteen päiville ja kansainväliseen ISAM-konferenssiin. Lisäksi on vuosittain vaihtuvia jäsenetuja kuten yhdistyksen myöntämät apurahat. Kerran vuodessa järjestetään kaikille jäsenille avoin yhdistyksen vuosikokous. Jäsenyys avaa uusia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan, esim. hallitustehtävissä ja koulutusvaliokunnassa.

 

APURAHAT

 

Päihdelääketieteen yhdistys haluaa tukea sinun ammatillista kehitystä, työtäsi päihdealalla ja yleisesti päihdelääketieteen alan kehitystä
 
Lisätietoa apurahoista ja niiden hakemisesta löydät täältä 

PALKITUT


Hannu Alho
valittiin vuoden päihdelääkäriksi 2016
Antti Mustosen 
tutkimus on vuoden 2016 kandityö!

Lue lisää palkinnoista 
Lue lisää tulevista matka-apurahoista