THL HAKEE OSALLISTUJIA RAHAPELIRIIPPUVUUDEN HOITOTUTKIMUKSEEN 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suorittaa tutkimusta, jossa rahapeliriippuvuutta hoidetaan terapian ja nenän kautta otettavan lääkesumutteen avulla. Tutkimuslääke on naloksonia sisältävä nenäsumute, jota käytetään ennen pelaamisretkahdusta uhkaavissa tilanteissa. Naloksoni on jo markkinoilla oleva turvallinen lääke. Tutkimukseen otetaan 126 henkilöä.

Tutkimus kestää 14 viikkoa ja siihen kuuluu neljä käyntiä tutkimuskeskuksessa ja kolme puhelinsoittoa. Tässä tutkimuksessa kaikki tutkittavat saavat terapiaa ja puolet tutkittavista saavat lääkeainetta sisältävää tutkimusvalmistetta ja puolet kuuluvat kontrolliryhmään, jossa käytetään lumevalmistetta. Tutkimus on tutkittaville ilmainen, matkakulut korvataan valtion ohjesäännön mukaisesti. Tärkein tutkimuksen sisäänpääsykriteeri on rahapeliriippuvuus.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät (https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/rahapeliriippuvuuden-hoitotutkimus).


MIELENTERVEYSTYÖN JOHTAMISEN KURSSI 2019 - 2021


Suomen Psykiatriyhdistys järjestää Mielenterveystyön johtamisen kurssin 2019 – 2021.

Kurssin tavoitteena on parantaa valmiuksia mielenterveystyön johtamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun.

Koulutus on tarkoitettu psykiatrian alojen erikoislääkäreille (lasten-, nuorten-, aikuis- ja oikeuspsykiatria sekä päihdehoito), jotka työskentelevät hallinnollisissa tehtävissä, toimivat esimiestehtävissä tai ovat kiinnostuneita johtamisesta. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa.

LATAA ESITE 

 

TIETOA YHDISTYKSESTÄ


English summary: Finnish Society of Addiction medicine

Päihdelääketieteen yhdistys perustettiin 1979 "Päihdehuollon Lääkärit ry" nimisenä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää päihdeongelmien ehkäisyä, päihdeongelmaisten hoitoa ja kuntoutusta sekä näihin läheisesti liittyviä lääketieteellisiä aloja Suomessa. Yhdistys toteuttaa päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävää koulutusohjelmaa yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja pyrkii vaikuttamaan päihdelääketieteellisen tutkimustoiminnan kehittymiseen.

Yhdistys järjestää aihepiiriinsä kuuluen tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille alaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin ja tahoihin joiden toiminta sivuaa läheisesti päihdelääketieteen kehitystä ja päihdeongelmaisten hoidon kehittämistä.

Päihdelääketieteen yhdistys pitää yhteyttä alan kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin kutsuen alan asiantuntijoita Suomeen kouluttajina ja tieteellisten yhteistyöhankkeiden kehittäjinä. Päihdelääketieteen yhdistys on International Society of Addiction Medicine affiliated society, lisäksi yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Prof. Hannu Alho on nykyinen ISAM presidentti.

Yhdistys voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Kannatusjäsenikseen voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.
 

TULE MUKAAN PÄIHDELÄÄKETIETEEN YHDISTYKSEEN

 

Jäsenet saavat ajankohtaisia tiedotteita, halvemman osallistumismaksun päihdelääketieteen päiville ja kansainväliseen ISAM-konferenssiin. Lisäksi on vuosittain vaihtuvia jäsenetuja kuten yhdistyksen myöntämät apurahat. Kerran vuodessa järjestetään kaikille jäsenille avoin yhdistyksen vuosikokous. Jäsenyys avaa uusia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan, esim. hallitustehtävissä ja koulutusvaliokunnassa.

 

APURAHAT

 

Päihdelääketieteen yhdistys haluaa tukea sinun ammatillista kehitystä, työtäsi päihdealalla ja yleisesti päihdelääketieteen alan kehitystä
 
Lisätietoa apurahoista ja niiden hakemisesta löydät täältä 

PALKITUT

Vuoden 2018 Päihdelääketieteen yhdistyksen tunnustukset

Vuoden päihdelääkäri Sari Leinonen

Vuoden päihdesairaanhoitaja tunnustus Tukikohta ry tj Ron Furman
ja Miia Piho (Satu toimintamalli)


Lue lisää >