2016 Palkinnot

Solja Niemelä ja Essiina Launonen päihdelääketieteen päivillä 10.-11.3.2016. Kuvasta kiitos Hannu Alholle. 

 

Vuoden päihdelääkäri 2015

 

Päihdelääketieteen yhdistyksen hallitus valitsee ehdotusten perusteella "vuoden päihdelääkäri" -tittelin saajan kerran vuodessa. Tämän ylistävän tittelin perimmäinen tarkoitus on palkita sellainen päihdelääkäri, joka on edeltävänä vuonna tehnyt alamme puolesta jotain poikkeuksellista ja merkittävää.

Hakijoiden joukossa on päihdealan mestareita ja vahvoja elämäntyön tehneitä konkareita. Painotamme kuitenkin, että kaikki lähtevät samalta lähtöviivalta, eli karkeasti tammikuun 1. päivästä eteenpäin. Haluamme tunnustaa sinua, joka tänä vuonna toteutat visiosi. 

 

Vuoden 2015 päihdelääkäriksi on valittu professori Solja Niemelä.

Soljan aloituskyvyllä ja ohjauksella saatiin ensimmäistä kertaa järjestettyä päihdelääketieteen erityispätevyyden kehityspäivät 10.3.2016. Tämän kehityspäivän tarkoitus ja myös konkreettinen saavutus oli parantaa erityispätevöitymisen koordinointia kansallisella tasolla. Soljan erityinen intressi on ollut, että erityispätevöityvien ohjaajalääkärit saisivat yhteistapaamisen ja verkostoitumisen kautta toteutettua laadukkaampaa koulutusta. Esimerkiksi tällä hetkellä erityispätevöitymisestä puuttuu täsmälliset standardit ja erityispätevyyden sisältö vaihtelee paikkakunnittain. Tarkoitus ei ole suinkaan jättää asiaa yhden tapaamisen varaan, vaan Soljan ja yhdistyksen yhteinen visio on tehdä tapahtumasta vuosittainen traditio. Haluamme edistää aktiivista erityispätevyyden koulutusta ja ajan hermoilla liikkuvaa laadukasta erityispätevyyttä.

 

 

 

Vuoden 2015 päihdealan kandityö

 

Päihdelääketieteen yhdistys haluaa nostaa esille nuoria tutkijalupauksia ja päihdelääketieteestä kiinnostuneita lääketieteen opiskelijoita. Keräämme joulu-tammikuun aikana edelliseltä vuodelta päihdealan syventäviä töitä ja muita tutkimuksia (lähetä tutkimuksesi yhdistyksen puheenjohtajalle). Tutkimuksen teko- tai julkaisuvaiheessa tekijän pitää olla lääketieteen opiskelija. Otamme vastaan töitä myös mm. Ruotsin, Viron ja Latvian tiedekunnista, missä moni suomalainen nuori opiskelee. Lähetettyjen töiden joukosta valitaan yksi vuoden kandityö, jolle jaetaan 500€ suuruinen tunnustuspalkinto päihdelääketieteen päivillä. 

 

Vuoden 2015 päihdealan kandityön teki Essiina Launonen, Kuopio 4. vuosikurssi

Työn otsikko on "Diversion of opioid maintenance treatment medications and predictors for diversion among Finnish maintenance treatment patients" (PubMed linkki). Tutkimuksen aihetta ja toteutusta pidettiin kiinnostavana siksi, että lääkkeiden katukaupasta on lääkärin työssä vaikea saada rehellistä kuvaa. Ilmiö on kuitenkin laaja ja sen ymmärtämisellä on paljon merkitystä korvaushoidossa. Lisäpisteitä siitä, että Essiinan työ on osa laajempaa väitöskirjaprojektia. 

 

Kunniamaininnat:
 

Jussi Alihanka, Turku 6. vuosikurssi (sittemmin valmistunut)
"DSM 5 – tautiluokituksen alkoholin käyttöhäiriön diagnostisten kriteerien kyky kuvata alkoholiongelmaa sairautena"

Eero Kaipiainen, Turku 6. vuosikurssi (sittemmin valmistunut)
"Huumeiden oheiskäyttö opioidikorvaushoidossa Turussa ja Jyväskylän seudulla", Suomen Lääkärilehti 8/2016 (lääkärilehti linkki)

Daniel Vladimirov, Oulu 3. vuosikurssi
"Changes in alcohol use in relation to sociodemographic factors in early midlife", Scandinavian Journal of Public Health (PubMed linkki)