Päihdelääketieteen päivät

2017               Teema: Päihdehoidon eettiset kysymykset              Ohjelma PDF

                       Itsemäärämisoikeus päihdehoidossa

                       Onko addiktiota sairastavalla vapaa tahto ja autonomia?

                       Valvonnalliset- ja hoidolliset huumeseulat; eettinen näkökulma

                       Kuinka hoitaa ja lääkitä päihdeongelmasta kärsivän kipua

                       Päihdeongelmaisen pakkohoito

                       Näkökulmia huumeidenkäytön rangaistavuuteen

 

                      Kommenttipuheenvuoro, Janne Paananen YAD ry.

                      Päihdelääkäreiden asenteet päihdepotilasta kohtaan

                      Viranomaisvalvonta osana potilas/asiakasturvallisuustyötä

 

2016

Teema: Myssy, mömmöt ja muuntohuumeet

Ohjelma PDF

   
 

Trends in drug use patterns in the Nordics and Europe; implications for treatments

Thomas Clausen, Professor, Norwegian Centre for Addiction Research
   
 

Huumeiden käyttö Suomessa 2014

Pekka Hakkarainen, Tutkimusprofessori, THL
   
 

Kannabisriippuvuus - päihdehakuisuutta vai itselääkintää?

Markus Storvik, farmakologian dosentti, Itä-Suomen Yliopisto
   
 

Nuori kannabiksen käyttäjä - mitä tehdä?

Professori Solja Niemelä, Oulun Yliopisto ja Lapin sairaanhoitopiiri
   
 

Muuntohuumeet ensihoidossa

James Boyd, osastonlääkäri, LT, HYKS akuutti ensihoito Helsinki
   
 

Muuntohuumeet tullilaboratoriossa ja tulli rikostorjunnan etulinjassa

Ilmari Szilvay, tullin ylitarkastaja, kemisti
   
 

Opioidi- ja pregabaliinikuolemat

Margareeta Häkkinen
   
 

Pilleritaivas - apu migreeniin johti lääkeriippuvuuteen

Sanna Kallio, Minnesota-hoito, vastaava sairaanhoitaja
   
   
   
   

2015

Teema: "Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui?"

Ohjelma PDF

 

Personalized treatment for patients with alcohol dependence

 

Wim van den Brink, professor of Psychiatry and Addiction, Department of psychiatry, AMC, University of Amsterdam
 

Kerran juoppo, aina juoppo

 

Petri Hyytiä, FT, Biolääketieteen laitos, Helsingin yliopisto
 

Kerran juoppo, toisenkin ei

 

Pekka Laine, apulaisylilääkäri, Psykiatrian klinikka, OYS
 

Päihdehoito kuuluu kaikille

 

Juha Kemppinen, ylilääkäri, Eksote / aikuispsykiatrinen avohoito
 

Matalan kynnyksen päihdetyötä perusterveydenhuollossa - kokemuksia kokemusasiantuntijan vertaisvastaanotosta Vantaan Korson terveysasemalla 2012-2014.
PDF Kurki, PDF Ylönen

 

Marjo Kurki, TtT, Hankejohtaja, Mielen avain -hanke. 
Hannu Ylönen, kokemusasiantuntija, Vantaan kaupunki
 

Addiktioyhteiskunta

 

Tuukka Tammi, VT, erikoistutkija, THL
 

Alkoholin käyttöhäiriö - käypä hoito -suositus päivitetty

 

Hannu Alho, professori, THL
   
   
   

2014

Teema: "Opioidiriippuvuuden korvaushoito"

Ohjelma PDF

 

The challenges of opioid maintenance treatment

 

 

Johan Kakko, MD PhD, Senior consultant, Psychiatry and rehabilitation, TioHundra AB, Sweden
 

Opioidikorvaushoito: erikoissairaanhoito vai perusterveydenhuolto?

 

Antti Mikkonen, päihdelääketieteen kliininen opettaja, Turun Yliopisto
 

Opioidikorvaushoito: buprenorfiini vai metadoni?

 

Outi Kuikanmäki, vastuualueen johtaja, Helsingin diakonissalaitos
 

Hoitoa vai diilausta? - hoitavan lääkärin näkökulma

 

Soili Lamminen, ylilääkäri, SOVATEK-säätiö, Jyväskylä
 

Hoitoa vai diilausta? - poliisin näkökulma

 

 

Jonna Saavalainen, vanhempi rikoskonstaapeli, Helsingin poliisilaitos, huumerikostutkinnan toimintalinja
 

Opioidikorvaushoito: lopettaa vai tehostaa?

 

 

Saija Turtiainen, psykiatrian erikoislääkäri / asiantuntijalääkäri, HYKS päihdepsykiatrian klinikka / Keva
 

Millaista on hyvä opioidikorvaushoito - kokemusasiantuntijoiden näkökulmia

 

A-klinikkasäätiön Katuklinikka ja kokemusasiantuntijat
 

 

  

2013    

Teema: "Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajo-, aselupa- ja lastensuojeluasioihin liittyen"

Ohjelma PDF

 Huumeongelmaisen käypä hoito -suositus on päivitetty. Mitä uutta? PDFProf. Hannu Alho, Helsingin Yliopisto
 Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta PDFProjektipäälliikkö Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö, poliisiosasto
 Hoitohenkilökunnan ilmoitusvelvollisuus aselupa-asioissa. PDFLT Esti Laaksonen, Turun sosiaali- ja terveystoimi
 Lait ja viranomaisohjeet koskien ajokykyarviota. PDFProf. Kaija Seppä, Tampereen Yliopisto
 Ajokykyarvioiden käytännön toteutus. PDFel Markus Sundqvist, A-klinikkasäätiö
 Lait ja viranomaisohjeet koskien ilmoitusvelvollisuutta lastensuojeluasioissa. PDFLakimies Kati Saastamoinen, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimiala
 Kokemuksia henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. PDFvtl Päivi Puro, Helsingin Diakoniaopisto
   
   

2012 

Teemat: "Kannabis" ja "Päihdeongelmat ja työkyky"

Ohjelma
 

Cannabis - joining the dots - health concerns, mental health, dependence and withdrawal

Adam R. Winstock, South London
and Maudsley NHS Trust, UK

 

Kannabis ja hengitystiet

Hilkka Viitanen, HUS

 

Kannabis ja psykoosi

Jussi Niemi-Pynttäri, Malmin
psykiatrian pkl

 

Päihdeongelmaisen työkyvyn arvioinnin periaatteet

Tiina Kaarne, puolustusvoimat

 

Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen

Pekka Rapeli, HUS

 

Samanaikainen päihde- ja mielenterveysongelma

Kimmo Kuoppasalmi, THL

 

Nuorten työkyvyttömyyseläkekäytännöt

Hannele Heilä, KELA

 

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Kirsi Vainiemi, KELA

   


2011


Teema: "Stimulantit"


Ohjelma

 

Psychopharmacological treatment for amphetamine dependence

Nitya Jayaram-Lindström,
Karoliininen Instituutti

 

Amfetamiinin käytön historia

Mikko Ylikangas,
Suomen Akatemia

 

Uudet stimulantit ja muut uudet huumeet - MDPV, "daisy" jne.

Ulrich Tacke,
Itä-Suomen Yliopisto

 

ADHD ja päihteet

Sami Leppämäki,
HYKS Neuropsykiatrian pkl

 

Alkoholimaksasairaus

Kalle Jokelainen,
HUS Gastroenterologian klinikka

 

Alkoholin liikakäyttö ja hermoston sairaudet

Tiina Telakivi,
KELA Terveysosasto

 

Päihteet ja infektio-ongelmat

Inka Aho,
HUS Infektiosairauksien klinikka

   


2010


Teema: "Psykososiaaliset hoidot ja hoitojärjestelmän kehittäminen"


Ohjelma

 

Psykososiaalisten hoitojen vaikutukset: terapeutin vai menetelmän ansiota?

Dosentti Rauno Mäkelä

 

Motivoiva työskentely päihdeongelmaisen asiakkaan kanssa

Psykologi, psykoterapeutti Jari Lahti, Helsingin yliopisto

 

Persoonallisuushäiriöisen kaksoisdiagnoosipotilaan hoitomahdollisuudet

LT Pekka Laine, Oulun yliopisto

 

Voiko päihdeongelmaista palkita?

Päihdehoidon kliininen opettaja Solja Niemelä, Turun yliopisto

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut uuden terveydenhuoltolain valmistelun näkökulmasta

Ylilääkäri Liisa-Maria
Voipio-Pulkki, Kuntaliitto

 

Hoitojärjestelmän vaikuttavuusparadoksit

Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen,
A-klinikkasäätiö

 

Kaksoisdiagnoosipotilaiden arviointi ja hoidon porrastus

Dosentti Olli Kampman,
Tampereen yliopisto

 

Haasteena päihde- ja mielenterveyspotilaan hoito

Ylilääkäri Kaarlo Simojoki,
Espoon A-klinikka

   


2009


Teema: "Toiminnalliset riippuvuudet"


Ohjelma

 

Neurobiology and treatment of gambling dependence

Prof. J Grant, University of Minnesota

 

Comorbidity of gambling dependence

Prof. J Grant, University of Minnesota

 

Ongelmapelaaminen: tuki- ja hoitopalvelut Suomessa

Saini Mustalampi, THL

 

Peliriippuvuuden hoito, katsaus nykytietämykseen

Jukka Halme, THL

 

Treatment of Pathological Gambling with Cognitive Behavioural Therapy - the Swedish Experience

Annika Sonnenstein, Supervisor,
Adult Pathological Gambling
Research Project,
Stockholm Addiction Clinic

 

Nettipelaajan profiili

Frans Mäyrä Tampereen
yliopiston Hypermedialaboratorio

 

Nettiriippuvuus

Mia-Veera Koivisto

 

Toiminnalliset riippuvuudet - Mikä rooli päihdeklinikoilla on?

Pekka Heinälä

   


2008 Vuosikokous-
seminaari


Teema: "Mini-interventio"


Ohjelma

 

Cochrane-review on Brief Alcohol Interventions in primary health care

Eileen Kaner

 

Johdanto. Miksi alkoholin käyttö on jokaiselle lääkärille kuuluva asia?

Kaija Seppä

 

A systematic Review of Emergency Care Brief Alcohol Interventions for Injury Patients

Per Nilsen

 

Findings from a Research Project in progress: A Computerized Alcohol Advice Concept in Routine Emergency Care

Karin Festin

 

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mauri Aalto

 

Mini-interventio kiireisen terveyskeskuslääkärin näkökulmasta

Aimo Korpilähde

 

Mitä hyötyä mini-interventiosta on työterveyshuollossa?

Juha Teirilä

 

Miksi alkoholista puhuminen on lääkärillekin vaikeaa? Paneelikeskustelu

 
   


Lääkäripäivät 2008


"Työputki katkolla - päihteet työuran alusta loppuun"

 
   

2007 Vuosikokous-
seminaari

Teema: "opiaattiriippuvuuden uusia hoitokeinoja"

Ohjelma

 

Maintenance treatment with oral naltrexone for opioid dependence: a systematic review and meta-analysis

Björn-Axel Johansson, Malmö

 

Naltrexone as anticraving treatment: a psychophysiological evaluation and issue compatibility, biodegradability, pharmacokinetics and patient experiences of heroin dependent persons with subcutaneous naltrexone implants

Linda Partecke, Berlin

 

Bentsodiatsepiinien käyttö opioidikorvaushoidoissa

Jukka-Pekka Visapää

 

Opioidiriippuvuus ja bentsodiatsepiinivieroitus

Helena Vorma

 

Opioidiriippuvuus ja Linehanin malli

Nils Holmberg

 

Potilastapaus ja keskustelu

Nils Holmberg


2006 Vuosikokous-
seminaari


Teema: "Kaksoisdiagnoosit"


Ohjelma

 

Päihdepsykiatrisen hoitomallin rakentaminen Espoossa

Aulikki Ahlgrén

 

Clinical guidelines & management of dually diagnosed patients in the Netherlands

Peter Geerlings

 

Kaksoisdiagnoosipotilaan hoito tänään

Pekka Heinälä

 

Kaksoisdiagnoosit ja hoitotakuu

Pekka Laine

 

Kaksoisdiagnoosipotilaat palvelujärjestelmässä

Sinikka Metsä-Simola