Päihdelääketieteen erityispätevyys

Päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille Suomessa laillistetuille lääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä. Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on lääkäritutkinnon lisäksi hyväksytysti suoritettu päihdelääketieteen erityispätevyysohjelma ja kuulustelu.

Lääkäriliiton sivuilta löytyy ajantasaiset päihdelääketieteen erikoistumisohjeet:

  • Erityispätevyystoimikunta + yhteystiedot
  • Koulutuksen sisältö ja tavoitteet
  • Pätevöitymisohjelmaan hakeminen
  • Käytännön palvelu
  • Toimipaikkakoulutus ja teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
  • Kuulustelu
  • Suositeltava kirjallisuus
  • Erityispätevyyden hakeminen ja myöntäminen

 

Ajankohtaista

Päihdelääketieteen erityispätevyystyöryhmä on päättänyt, että päivitettäessä seuraavan kerran erityispätevyysohjeistoa tullaan koulutukseen ilmoittautuminen vaatimaan jo siinä vaiheessa, kun vielä ainakin vuosi käytännön palveluita on suorittamatta. Tämä siitä syystä, että opiskelijoiden kliininen palvelu muodostuu riittävän monipuoliseksi ja että kouluttajalääkärin rooli ohjaajana tulee selväksi.

Erityispätevöitymisen lokikirjan malli

Loppukuulustelun tenttikysymykset ja mallivastaukset