Koulutuskalenteri

Erityispätevöityjien kuukausittainen päihdeseminaari Torstaisin klo 14-16


Ohjelma vuodelle 2022

21.4. Hankalan potilaan kohtaaminen 
(alustajana Elina Harittu, seniori lääkärinä Harri Seppälä)

Linkki seminaariin (zoom)

19.5. Lainsäädännölliset asiat
-ilmoitusvelvollisuus, lainsäädäntö, ammattioikeudet

Linkki seminaariin (zoom)

18.8. Psykososiaaliset hoitomuodot

Linkki seminaariin (zoom)

22.9. Päihteet ja somatiikka
Mitä seurata? Elintapojen mukanaan tuomat erityispiirteet (sukupuolitaudit, infektiot…)

Linkki seminaariin (zoom)

27.10. Riippuvuuden synty ja selitysmallit

Linkki seminaariin (zoom)

17.11. Päihdemaailma ja sen ilmiöt – rikollisuus, vastikkeellinen seksi, väkivalta

Linkki seminaariin (zoom)