Koulutuskalenteri

Erityispätevöityjien kuukausittainen päihdeseminaari Torstaisin klo 14-16


Ohjelma vuodelle syksy 2022

22.9. Päihteet ja somatiikka /Anu O.
Mitä seurata? Elintapojen mukanaan tuomat erityispiirteet (sukupuolitaudit, infektiot…)

27.10. Riippuvuuden synty ja selitysmallit

17.11. Päihdemaailma ja sen ilmiöt – rikollisuus, vastikkeellinen seksi, väkivalta / A. Mättö