Huumepolitiikka.Nyt - Vastuullisemman päihdepolitiikan seminaari.

22.1.2019

Humaania päihdepolitiikkaa ry:n järjestämä Huumepolitiikka.Nyt: Vastuullisemman päihdepolitiikan seminaari tuo aiheen ääreen kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat, poliitikot sekä päihteitä käyttävät ihmiset omaisineen.

Vuosien ajan on tiedetty, että päihdepolitiikassamme on huomattavasti parantamisen varaa. Rikosoikeudellisten keinojen painottaminen on vaikeuttanut päihteisiin liittyvien ongelmien kestävää käsittelyä. Politiikan tulee kyetä sopeutumaan muuttuvaan huumausainetilanteeseen, ja mahdollistaa uusien lähestymistapojen kokeilu ja käyttöönotto.

Maaliskuun 2.–3. 2019 järjestettävän seminaarin tavoitteena on kestävämmän päihdepolitiikan edistäminen. Keskeisenä keinona tähän on ymmärryksen kartuttaminen koskien sitä ajantasaista tietoa, joka ohjeistaa päihdepolitiikan tämänhetkisiä ja tulevia suuntia. Kartoitamme viikonlopun aikana konkreettisia askelia terveempää yhteiskuntaa edistävän, haittoja vähentävän päihdepolitiikan suuntaan.

Tapahtuma on maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti – ilmoittaudu nyt!