Keskustelutilaisuus rahapelipoliittisen ohjelman ehkäisevästä työstä ja palveluista 3.11.

25.10.2021

Ke klo 3.11. klo 9–14
Teams-yhteydellä


Rahapelihaittojen ehkäisy osana ehkäisevää päihdetyötä klo 9–11

Tuki ja hoito rahapeliongelmaan klo 12–14


Tässä tilaisuudessa rahapelihaittojen ehkäisyn ja palveluiden parissa työskentelevät kutsutaan kommentoimaan suunnitelmia rahapelipoliittisen ohjelman ehkäisevää työtä ja palveluja koskeviksi osioiksi. STM asetti keväällä 2021 virkamiestyöryhmän valmistelemaan rahapelipoliittista ohjelmaa. Ohjelma luo suuntaviivat haittoja ehkäisevän ja vähentävän rahapelipolitiikan toteuttamiselle vuoteen 2030. Ohjelma keskittyy ehkäisevään työhön, haittoja ehkäisevään rahapelitoimintaan ja ohjaukseen sekä palveluiden varmistamiseen.

Tilaisuudessa käsitellään aamupäivällä rahapelihaittojen ehkäisyä osana ehkäisevää työtä klo 9–11, ja iltapäivällä tukea ja hoitoa rahapeliongelmaan klo 12–14. Voit ilmoittautua molempiin osioihin tai vain toiseen. Tilaisuus järjestetään Teams-yhteydellä.

Tilaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka omassa työssään toteuttavat rahapelihaittojen ehkäisyä tai tukea ja hoitoa rahapeliongelmaan julkisissa palveluissa, järjestöissä tai yksityisellä sektorilla.

Tilaisuudessa keskustellaan rahapelipoliittiseen ohjelmaan ehdotetuista sisällöistä ehkäisevän työn ja tuki- ja hoitopalveluiden osalta. Osallistujille toimitetaan etukäteen rahapelipoliittisesta ohjelmasta luonnoksia niistä kohdista, joissa käsitellään rahapelihaittojen ehkäisyä osana ehkäisevää päihdetyötä ja rahapeliongelman tuki- ja hoitojärjestelmää. Osallistujien toivotaan tutustuvan näihin materiaaleihin ennen tilaisuutta.

Rahapelipoliittinen ohjelma on osa päihde- ja riippuvuusstrategiaa, joka puolestaan on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen periaatepäätöstä ja tasa-arvo-ohjelmaa sekä yhteistyössä mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman kanssa. Myös ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma määrittele rahapelihaittojen ehkäisyä. Rahapelipoliittisen ohjelman sisällöt ehkäisevän työn ja palvelujen osalta syventävät edellä mainittujen strategioiden ja ohjelmien tavoitteita rahapeliteemasta. Päällekkäistä tai ristiriitaista viestiä yritämme välttää, ja sen sijaan tuoda esiin juuri rahapeliongelman ehkäisyyn ja siihen tarjottavaan tukeen liittyviä erityispiirteitä, joita ei muissa ohjelmissa ole huomioitu.

Ilmoittautuminen 27.10. Mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/5358E784BB467220. Ilmoitathan samalla, jos haluat pitää lyhyen, 2–3 minuutin mittaisen valmistellun puheenvuoron.


Lisätietoja:

erikoistutkija Maria Heiskanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
029 524 8112
maria.heiskanen(at)thl.fi