Osaamista rahapelaamisen tunnistamiseen ja hoitoon.

5.3.2019

THL on julkaissut uuden oppaan: Rahapelaaminen puheeksi


Lisäksi tiedoksi seuraavat, ilmaiset koulutukset liittyen rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen, lyhytneuvontaan sekä terapeuttiseen työskentelyyn. Koulutukset järjestetään Helsingissä, ovat kestoltaan yhden ja 1,5 päivän mittaiset.


Rahapelaaminen puheeksi - syventävät koulutukset. Ehkäisevä päihdeytö EHYT:n Arpa -projekti järjestää koulutuksia rahapelaamisen puheeksiottoon. 


Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus 1,5 pv

Menetelmäkoulutuksen tavoitteena on antaa teoriaan ja käytäntöön perustuva kokonaiskuva rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Hoitomalli perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan, Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur R. & Lachance S. 2007) (suom. Castrén & Kuronen 2015). Koulutus sisältää terapeutin käsikirjan ja asiakkaan työkirjan.