Päihdelääketieteen yhdistyksen väitöskirja- ja syventävien opintojen palkinnot

7.12.2020

Päihdelääketieteen yhdistys julistaa haettavaksi 1.2.2021 mennessä: 

1. Väitöskirjapalkinto: Vuoden 2020 aikana valmistunut paras päihde- tai riippuvuusaiheinen lääketieteellinen väitöskirja. Väitöskirjapalkinto on 1000€. Palkinto myönnetään 4.-5.3.2021 webinaarina järjestettävien  Päihdelääketieteen päivien yhteydessä.  

2. Syväripalkinto: Vuoden 2020 aikana valmistunut paras lääketieteen opiskelijan päihde- tai riippuvuusaiheinen syventävien opintojen kirjallinen työ. Palkintona on ilmainen osallistuminen Päihdelääketieteen päiville 4.-5.3.2021.  

Avoin hakemus perusteluineen ja yhteystietoineen toimitetaan 1.2.2021 klo 16.00 mennessä Päly r.y.:n tutkimus- ja apurahatyöryhmän puheenjohtajalle sähköpostitse solnie@utu.fi  

Hakemuksen liitteenä tulee olla väitöskirja tai syventävien opintojen kirjallinen työ tai siihen liittyvä tieteellinen julkaisu sähköisessä muodossa (pdf).