Tavoitteemme

Päihdelääketieteen yhdistys perustettiin 1979 "Päihdehuollon lääkärit ry" nimisenä.


Yhdistys järjestää aihepiiriinsä kuuluen tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille alaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin ja tahoihin joiden toiminta sivuaa läheisesti päihdelääketieteen kehitystä ja päihdeongelmaisten hoidon kehittämistä.

Päihdelääketieteen yhdistys pitää yhteyttä alan kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin kutsuen alan asiantuntijoita Suomeen kouluttajina ja tieteellisten yhteistyöhankkeiden kehittäjinä. Päihdelääketieteen yhdistys on International Society of Addiction Medicine affiliated society, lisäksi yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Prof. Hannu Alho on nykyinen ISAM presidentti.

Yhdistys voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Kannatusjäsenikseen voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.

Liity jäseneksi

Tule mukaan päihdelääketieteen yhdistykseen. Jäsenet saavat ajankohtaisia tiedotteita, halvemman osallistumismaksun päihdelääketieteen päiville ja kansainväliseen ISAM-konferenssiin. Lisäksi on vuosittain vaihtuvia jäsenetuja kuten yhdistyksen myöntämät apurahat. Kerran vuodessa järjestetään kaikille jäsenille avoin yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenyys avaa uusia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan, esim. hallitustehtävissä ja koulutusvaliokunnassa. Yhdistys voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Yhdistyksen hallitus päättää uusista jäsenistä hallitukselle osoitettujen hakemusten perusteella.

Jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa, lääketieteen opiskelijoille ilmainen. Maksu peritään Lääkäriliiton kautta.

Laita jäsenhakemus tästä >

Koulutukset

Torstaikoulutukset

Kevät 2019 (koulutuksiin osallistumisen ohjeistus päivitetään helmikuussa 2019)

Torstaisin kello 14.00 - 16.00
Ratamestarinkatu 7A,
A-klinikkasäätiö

17.1. Alkoholi, masennus ja elämänlaatu / Jonna Levola
7.2.   Päihdepsykoosi / Solja Niemelä
4.4.   Huumeongelmaisen käypä hoito / Hannu Alho
9.5.   Motivoiva haastattelu / Hanna Rakkolainen
6.6.  Vanhempien päihdekäyttö ja lasten turvallisuus.  Lastensuojelun ja päihdehoidon välinen yhteistyö  / Harri Seppälä

Ilmoittaudu koulutukseen läsnäolleeksi täältä jos tarvitset todistuksen >