Hakemuksen laatijan checklist


Huomioithan, että erityispätevyystoimikunta käsittelee jokaista kokousta kohden suuren määrän hakemuksia ja jäsenet toimivat erityispätevyystoimikunnassa vapaaehtoisuusperiaatteella muun työnsä ohessa. Toimikunnan jäsenet käsittelevät aineiston jättöpäivään mennessä toimitetut hakemukset kiertävin vuoroin. Puutteellisesti täytetyt hakemukset tai puuttuvat liitteet voivat johtaa hakemuksen käsittelyn siirtymiseen seuraavaan kokoukseen.

Siispä hakemuksesi sujuvan käsittelyn varmistamiseksi LUE HUOLELLISESTI OHJEET ja KÄY TÄMÄ TARKISTUSLISTA LÄPI ENNEN HAKEMUKSESI LÄHETTÄMISTÄ.


ENNEN LÄHETTÄMISTÄ

 • Kokousaikataulut ja aineiston jättöpäivät ilmoitetaan erityispätevyystoimikunnan sivuilla (seuraavat kokoukset).
 • Hakemus kaikkine liitteineen toimitetaan viimeistään kokousta edeltävään aineiston jättöpäivään mennessä.
 • Myöhästyneet hakemukset siirtyvät käsiteltäviksi seuraavaan kokoukseen.
 • Varaa vastuukouluttajalle riittävästi aikaa hakemuksen läpikäymiseen ennen aineiston jättöpäivää.
 • Hakemus täytetään yhdessä vastuukouluttajan kanssa. Vastuukouluttajan hyväksyntä tulee käydä ilmi hakemuksesta joko allekirjoituksen tai sähköpostikuittauksen muodossa.


KOULUTUSOHJELMAAN ILMOITTAUTUESSA

 • Huolehdi, että vastuukouluttaja on nimetty ja hakemus suunnitelmineen on tehty yhdessä vastuukouluttajan kanssa.
 • Huomioikaa vastuukouluttajasi kanssa päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutuksen osaamistavoitteet koulutussuunnitelmaa laadittaessa.


ERITYISPÄTEVYYTTÄ HAETTAESSA

 • Varmista, että olet laatinut hakemuksen yhdessä vastuukouluttajasi kanssa ja hän on hyväksynyt hakemuksesi (allekirjoitus/sähköpostikuittaus).
 • Olet kirjannut hakemuslomakkeeseesi kaikki hyväksyttäviksi esittämäsi kliiniset palvelusi ja laskenut niistä kertyvän päihdetyön osuuden (vuodet, kuukaudet, viikot). Toimikunta ei laske palveluita. HUOM. Kliiniset palvelut vanhenevat 10 vuodessa.
 • Hyväksyttäväksi esitettävä tutkimustyö (työaika) on vastuukouluttajan hyväksymä.
 • Kliinisestä työskentelystä ja tutkimustyöstä on hakemuksen liitteenä palvelu-/työtodistukset, joista käyvät ilmi keskeytykset työskentelyssä tai se, että keskeytyksiä ei ole.
 • Olet kuvannut päihdelääkärin lähiohjauksen määrän ja sisällön ja hakemuksessa on lähiohjaajan/ien kuittaus/kuittaukset (allekirjoitus/sähköpostikuittaus).
 • Olet kuvannut toimipaikkakoulutuksen määrän ja sisällön.
 • Olet kuvannut päihdelääketieteen alan teoreettiset koulutukset tuntimäärineen ja niistä on todistukset liitteinä. Jos koulutukset liittyvät muuhun erikoisalaan, tulee perustella miltä osin ne soveltuvat päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutukseen.
 • Olet liittänyt hakemukseen todistuksen hyväksytysti suoritetusta tentistä (viim. 4 vuoden ajalta).