PÄLY jakaa apurahoja

Päihdelääketieteen yhdistys haluaa tukea sinun ammatillista kehitystäsi, työtäsi päihdealalla ja yleisesti päihdelääketieteen alan kehitystä. Joskus nämä vaativat matkustamista ja joskus matkat jäävät tekemättä jos budjettia ei ole. Siksi yhdistys myöntää tänäkin vuonna jäsenilleen apurahoja päihdealan koulutuksiin ja tapaamisiin. 

Apurahoja voivat hakea vain PÄLY:n jäsenet (haluatko liittyä jäseneksi?)

Osoita hakemus puheenjohtajalle Kaisa Kuurneelle kaisa.kuurne (at) fimnet.fi


Hakija on itse velvollinen selvittämään  apurahan saamiseen mahdollisesti liittyvät veroseuraamukset.  

  • Tieteellisestä, taiteellisesta tai yleishyödyllistä toiminnasta annetut tunnustuspalkinnot ovat verovapaita, kunhan vastaanottajan vuodessa saamat muut apurahat ja stipendit pysyvät alle vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärän. 
  • Jos henkilölle jaetaan kalenterivuodessa yli 1000 euron edestä apurahoja, stipendejä tai tunnu

Päihdelääketieteen yhdistyksen väitöskirja- ja syventävien opintojen palkinnot

Päihdelääketieteen yhdistys julistaa haettavaksi 1.2.2021 mennessä

1. Väitöskirjapalkinto: Vuoden 2020 aikana valmistunut paras päihde- tai riippuvuusaiheinen lääketieteellinen väitöskirja. Väitöskirjapalkinto on 1000€. Palkinto myönnetään 4.-5.3.2021 webinaarina järjestettävien  Päihdelääketieteen päivien yhteydessä.  

2. Syväripalkinto: Vuoden 2020 aikana valmistunut paras lääketieteen opiskelijan päihde- tai riippuvuusaiheinen syventävien opintojen kirjallinen työ. Palkintona on ilmainen osallistuminen Päihdelääketieteen päiville 4.-5.3.2021.  

Avoin hakemus perusteluineen ja yhteystietoineen toimitetaan 1.2.2021 klo 16.00 mennessä Päly r.y.:n tutkimus- ja apurahatyöryhmän puheenjohtajalle sähköpostitse solnie@utu.fi  

Hakemuksen liitteenä tulee olla väitöskirja tai syventävien opintojen kirjallinen työ tai siihen liittyvä tieteellinen julkaisu sähköisessä muodossa (pdf). 


Apurahat ISAM-kongresseihin


Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahoja vuosittain järjestettävään ISAMin konressiin. Ensisijalla matka-apurahoista päätettäessä ovat hakijat, joilla on kongressissa tieteellinen esitys.

Apurahaa voi hakea kattamaan kongressin osallistumiskustannuksia, sekä matka- ja majoituskuluja. Päihdelääketieteen yhdistys ei myönnä tukea muihin kuluihin (ateriat, päivärahat, posterin painatus, ESTA, viisumin hankkimisesta aiheutuvat kustannukset jne.).

Apurahan summa päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 


Hakeminen

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää mahdollinen tieteellinen abstrakti hyväksymisilmoituksineen, kongressiohjelma ja matkasuunnitelma kustannuserittelyineen, sekä tietoa haettavasta apurahan summasta. Apurahaa maksetaan enintään toteutuneiden kulujen mukaan tositteiden perusteella, liitteeksi myös verokortti.

Apurahan hakuaika loppuvuonna järjestettävään ISAM-kongressiin on aina saman vuoden toukokuun loppuun mennessä.  

HUOM! Apurahaa ei myönnetä, jos työnantaja osallistuu kongressikustannuksiin tai kulukorvauksia on saatu muulta taholta.Joustavat "mini"-apurahat päihdelääketieteen tapahtumiin


Miniapurahojen tarkoituksena on tarjota pieniä avustuksia joustavalla hakuprosessilla apurahoja tarvitseville. Toivomme, että apurahat saavat sinut liikkeelle ja avartavat maailmaasi! 

Apurahan summa 100-500€ yhteen tarkoitukseen.


Hakeminen 

 Hakemuks vapaamuotoisine perusteluineen enintään 100 sanaa, tarkat henkilötiedot ja tilinumero sekä  liitteet (esimerkiksi konferenssiohjelma) ja verokortti.

Jatkuva hakuaika: hakemuksia käsitellään yhdistyksen hallituksen toimesta joustavasti
HUOM! Apurahoja ei myönnetä Päihdelääketieteen yhdistyksen omiin tilaisuuksiin.