PÄLY jakaa apurahoja


Päihdelääketieteen yhdistys haluaa tukea sinun ammatillista kehitystäsi, työtäsi päihdealalla ja yleisesti päihdelääketieteen alan kehitystä. Joskus nämä vaativat matkustamista ja joskus matkat jäävät tekemättä jos budjettia ei ole. Siksi yhdistys myöntää jäsenilleen apurahoja päihdealan koulutuksiin ja tapaamisiin. 

Apurahoja voivat hakea vain PÄLY:n jäsenet (haluatko liittyä jäseneksi?)

Osoita hakemus puheenjohtajalle Jonna Levolalle jonna.levola (at) paly.fi

Hakija on itse velvollinen selvittämään  apurahan saamiseen mahdollisesti liittyvät veroseuraamukset.

  • Verovapaus koskee vain opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatuja apurahoja tai stipendejä sekä kirjailijoille ja kääntäjille maksettua ns. kirjastoapurahaa. Muuta tarkoitusta varten saadut apurahat ja stipendit ovat aina veronalaista ansiotuloa apurahan myöntäjästä riippumatta.


Apurahat kansainvälisiin kongresseihin


Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahoja kansainvälisiin päihdelääketieteellisiin ja päihdelääketiedettä tai esimerkiksi päihdepsykiatriaa olennaisesti käsitteleviin kongresseihin, esimerkiksi vuosittainen ISAMin kongressi, tai Lisbon Addictions. Ensisijalla matka-apurahoista päätettäessä ovat hakijat, joilla on kongressissa tieteellinen esitys tai muuten edustavat virallisesti yhdistystä. Apurahapäätöksissä huomioidaan myös mm. aiempi tai nykyinen aktiivisuus yhdistyksen toiminnassa ja jäsenyyden kesto.

Apurahan summa päätetään tapauskohtaisesti erikseen.

Apurahaa voi hakea kattamaan kongressin osallistumiskustannuksia, sekä matka- ja majoituskuluja. Päihdelääketieteen yhdistys ei myönnä tukea muihin kuluihin (kuten ateriat, päivärahat, posterin painatus, ESTA, viisumin hankkimisesta aiheutuvat kustannukset jne.).

 


Hakeminen

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää mahdollinen tieteellinen abstrakti hyväksymisilmoituksineen, kongressiohjelma ja matkasuunnitelma kustannuserittelyineen, sekä tietoa haettavasta apurahan summasta. Apurahaa maksetaan enintään toteutuneiden kulujen mukaan tositteiden perusteella, liitteeksi myös verokortti.  

HUOM! Apurahaa ei myönnetä niihin kongressikustannuksiin, jotka työnantaja tai muu taho kattaa.Joustavat "mini"-apurahat päihdelääketieteen tapahtumiin


Miniapurahojen tarkoituksena on tarjota pieniä avustuksia joustavalla hakuprosessilla apurahoja tarvitseville. Toivomme, että apurahat saavat sinut liikkeelle ja avartavat maailmaasi! 

Apurahan summa 100-500 € yhteen tarkoitukseen ja siitä tehdään ilmoitus tulorekisteriin.

 
Hakeminen 

Hakemus vapaamuotoisine perusteluineen enintään 100 sanaa, tarkat henkilötiedot ja tilinumero sekä  liitteet (esimerkiksi konferenssiohjelma) ja verokortti.

Jatkuva hakuaika: hakemuksia käsitellään yhdistyksen hallituksen toimesta joustavasti.

HUOM! Apurahoja ei myönnetä Päihdelääketieteen yhdistyksen omiin tilaisuuksiin.