Erityispätevyystentti

Tenttikysymykset ja mallivastaukset löytyvät sivuvalikosta.

Tentti

Erityispätevyystoimikunta järjestää tentin kerran vuodessa toukokuussa Lääkäriliiton yleisten tenttipäivien yhteydessä. Toimikunta nimeää jäsenistään tentaattorit.

Tenttiin voi osallistua viimeisen pätevöitymisvuoden aikana tai kun pätevöitymiseen hyväksyttävä kliininen palvelu, toimipaikkakoulutus ja teoreettinen koulutus on suoritettu. Erityispätevyyttä haettaessa tentti tulee olla suoritettu viimeisen neljän (4) vuoden aikana. Päihdelääketieteen yhdistyksen hallituksen päätöksellä tenttiin osallistujien pitää maksaa tenttimaksuna 200 euroa. 


Suositeltava kirjallisuus (päivitetty 27.10.23)

Kirjat (uusin painos):

 • Alkoholiriippuvuus. Toim. Seppä K, Alho H, Kiianmaa K. Kustannus Oy Duodecim. (Löytyy Terveysportin Pitkäaikaissairaudet -tietokannan kautta)
 • Huume- ja lääkeriippuvuudet. Toim. Seppä K, Aalto M, Alho H, Kiianmaa K. Kustannus Oy Duodecim. (Löytyy Terveysportin Pitkäaikaissairaudet -tietokannan kautta)
 • Addiction Medicine. Oxford Specialist Handbooks. Toim. Saunders, Conigrave ym. Oxford University Press.

Seuraavien julkaisusarjojen kolme viime vuosikertaa:

 • Addiction
 • Suomen Lääkärilehti soveltuvin osin
 • Aikakauskirja Duodecim soveltuvin osin

Kotimaiset suositukset:

 • Alkoholiongelmat, Käypä hoito
 • Huumeongelmat, Käypä hoito
 • Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito, Käypä hoito
 • Rahapeliongelmat, Käypä hoito
 • Muut riippuvuushäiriöitä sivuavat Käypä hoito -suositukset soveltuvin osin
 • Päihdehoitoa koskevat PALKO-suositukset
 • Korvaushoitosuositus

 Käytännön kliiniseen työhön liittyvä ajantasainen lainsäädäntö, päihdehoitoa koskevat keskeiset raportit ja ohjeistukset mm. STM, Valvira, Trafi, THL.