Yhdistyksen jäsenet


Kaisa Kuurne
Hallituksen puheenjohtaja

kaisa.kuurne@paly.fi

Jonna Levola

Hallituksen varapuheenjohtaja


Marianne Hellsten
Hallituksen sihteeri

sihteeri@paly.fi


Petri Kylmänen
Varainhoitaja

petri.kylmanen@paly.fiMargareeta Häkkinen
Koulutusvaliokunnan pj.

koulutus@paly.fiSolja Niemelä
Kaarlo Simojoki
Varajäsenet:

Sanna-Maija Perälä

Pinne Väänänen


KOULUTUSVALIOKUNTA

Margareeta Häkkinen
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
koulutus@paly.fi


Ulla Alanen

Elina Harittu

Marianne Hellsten

Seppo Kaskinen

Petri Kylmänen

Antti Loimalahti

Maarit Raukola

Hanna Ryynänen

Harri SeppäläPÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSTOIMIKUNTA
Tiedustelut: eptmk@paly.fi


LT, dos, el Solja Niemelä, toimikunnan pj, (psykiatria; dosentti TY)

LT, el Jonna Levola, toimikunnan sihteeri (psykiatria; ayl HUS, Hyvinkään alue)

LL, el Tarja Hietala (nuorisopsykiatria, nuorisolääketiede, yleisairaalapsykiatria; oyl Kymsote)

LKT, el Margareeta Häkkinen (terveydenhuolto, oikeuskemia; yl A-klinikka Oy ja THL)

LT, dos, el Kalle Jokelainen (sisätaudit, gastroenterologia; ol HUS)

LL, el Seija Joukanen (psykiatria; yrittäjä)                    

LL, el Hannu Pentikäinen (yleislääketiede; alueyl Addiktum Oy)

LL, el Ilkka Pieninkeroinen (neurologia; yl Kymsote)

LL, el Markus Sundqvist (yleislääketiede, yrittäjä AAVA)

LL, el Saija Turtiainen (psykiatria, vakuutuslääketiede; asiantuntijalääkäri KEVA)