Yhdistyksen jäsenet






Jonna Levola
Hallituksen puheenjohtaja

jonna.levola(at)paly.fi







Margareeta Häkkinen

Hallituksen varapuheenjohtaja







Marianne Hellsten
Hallituksen sihteeri

sihteeri(at)paly.fi







Petri Kylmänen
Varainhoitaja

petri.kylmanen(at)paly.fi






Harri Seppälä
Koulutusvaliokunnan pj.

koulutus(at)paly.fi



Solja Niemelä

Erityispätevyystoimikunnan pj

eptmk(at)paly.fi





Pinne Väänänen







Varajäsenet:

Pilvi Cornet

Pekka Laine


KOULUTUSVALIOKUNTA

Harri Seppälä
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
koulutus(at)paly.fi





Ulla Alanen

Samuel Guillaume

Marianne Hellsten

Irja Hemmilä

Seppo Kaskinen

Petri Kylmänen

Hanna Ryynänen




PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSTOIMIKUNTA
Tiedustelut: eptmk(at)paly.fi, sihteeri.eripatev@gmail.com


LT, dos, el Solja Niemelä, toimikunnan pj, (psykiatria; dosentti TY)

LT, el Jonna Levola, toimikunnan sihteeri (psykiatria; ayl HUS, Hyvinkään alue)

LL, el Ulla Alanen (yleislääketiede; Porvoon kaupunki ja Addiktum Oy)

LL, el Tarja Hietala (nuorisopsykiatria, nuorisolääketiede, yleisairaalapsykiatria; oyl Kymsote)

LKT, el Margareeta Häkkinen (terveydenhuolto, oikeuskemia; yl A-klinikka Oy ja THL)

LT, dos, el Kalle Jokelainen (sisätaudit, gastroenterologia; ol HUS)

LL, el Kaisa Luoto (psykiatria; kliininen opettaja, psykiatria, TUNI; ayl Riippuvuuspsykiatria TAYS)        

LL, el Hannu Pentikäinen (yleislääketiede; alueyl Addiktum Oy)

LL, el Ilkka Pieninkeroinen (neurologia; yl Kymsote)

LL, el Jeppe Snell (psykiatria; ayl Riippuvuuspsykiatria TYKS ja Addiktum Oy)