Päihdelääketieteenyhdistys

Päihdelääketieteen yhdistys järjestää aihepiiriinsä kuuluen tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille alaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin ja tahoihin joiden toiminta sivuaa läheisesti päihdelääketieteen kehitystä ja päihdeongelmaisten hoidon kehittämistä. Vuonna 2017 yhdistyksen toimintaan tuli mukaan sairaanhoitajien päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä.

Päihdelääketieteen yhdistys pitää yhteyttä alan kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin kutsuen alan asiantuntijoita Suomeen kouluttajina ja tieteellisten yhteistyöhankkeiden kehittäjinä. 

Yhdistys voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin, sairaanhoitajan tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Kannatusjäsenikseen voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.

ISAM Affiliate Society


YHTEYSTIEDOT

Pyydämme käyttämään ensisijaisesti sähköpostia:

Yhdistyksen sihteeri, Marianne Hellsten, sihteeri(at)paly.fi 

Yhdistyksen puheenjohtaja, Jonna Levola etunimi.sukunimi(at)paly.fi 

Koulutusvaliokunta, koulutus(at)paly.fi

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri Kaisa Luoto, etunimi.sukunimi@paly.fi


Talousasiat ja maksuliikenne: petri.kylmanen(at)paly.fi


Mikäli lähetät henkilötietoja tai muuta suojattavaa aineistoa, käytä turvapostia. Pääset lähettämään viestin liitteineen klikkaamalla alla olevia linkkejä.

yhdistyksen sihteerille;

https://www.turvaposti.fi/viesti/sihteeri@paly.fi

talousasiat ja laskutus;

https://www.turvaposti.fi/viesti/petri.kylmanen@paly.fi


Postiosoite:

Päly ry c/o Mood House Oy

PL 7, 00621 Helsinki


Yhdistykselle osoitettujen postilähetysten vastaanottaminen ja nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä:

Marianne Hellsten

Margareeta Häkkinen

Petri Kylmänen

Jonna Levola