2022

Päihdelääketieteen yhdistys on palkinnut vuoden päihdelääkärin ja vuoden päihdesairaanhoitajan.


Vuoden päihdelääkäri: Antti Mikkonen


Antti Mikkonen on kokenut, pitkän linjan kliinikko, jolle korkeatasoinen päihdehoito on tärkeää. Hän on erityisen ansioitunut päihdepsykiatrian saralla ja on mm. kehittänyt uusia, integroituja toimintamalleja samanaikaisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoon. Antin vetovastuulla Opioidikorvaushoitopäivien järjestäminen on mahdollistunut ja päivät ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa laadukkaan päihdekoulutuksen kunniakkaassa joukossa.


Vuoden päihdesairaanhoitaja: Sonja Eerola


Sonja Eerola toimii korvaushoidon palveluesimiehenä Kymeenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Kymsote). Sonjaa kuvaillaan pitkänlinjan päihdesairaanhoitajaksi, joka on ollut ratkaisevasti vaikuttamassa päihdelinjaston kehittämisessä. Erityisinä ansioina mainitaan opioidiriippuvuuden korvaushoidon, terveysneuvontapisteitten ja matalankynnyksen palvelujen kehittäminen. Sonjan toiminnan keskiössä ovat potilaat ja heidän osallistaminen palvelujen kehittämiseen. Sonja on esimerkillään myös innostanut kollegoitaan osallistumaan palvelujen kehittämiseen ja kouluttautumaan moniopuolisesti päihdehoitotyöhön.