Tunnustukset 

Vuoden päihdelääkäri ja vuoden päihdesairaanhoitajatunnustukset

Vuoden päihdelääkäri ja Vuoden päihdesairaanhoitaja -palkinnot ovat Päihdelääketieteenyhdistyksen tunnustuksia päihdetyötä tekevälle lääkärille sekä sairaanhoitajalle, työyhteisölle tai organisaatiolle. Tunnustukset julkistetaan vuosittaisilla Päihdelääketieteen päivillä. Valintakriteerejä ovat esimerkiksi ajankohtainen, merkittävä päihdehoidon kehittäminen paikallisella ja / tai yhteiskunnallisella tasolla yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Vuoden 2024 Päihdelääkäri

Vuoden päihdelääkäri on taustoiltaan yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, joka itseään esitellessään korostaa olevansa identiteetiltään ennen kaikkea päihdelääkäri. Hän on toiminut vuosia vaativissa johtotehtävissä, ja työssään puolustanut määrätietoisesti päihdelääketiedettä osana lääketiedettä ja osana terveydenhuollon toimintaa. Johtajana hän on jämäkkä ja reilu, ollen kuitenkin myös helposti lähestyttävä, sekä auttamis- ja yhteistyöhaluinen. Hänen kunnioittava ja arvostava suhtautumisensa työyhteisön jäseniin on esimerkillistä ja hän nauttiikin laajaa ja monialaista arvostusta.

Vuoden päihdelääkäri on Päihdelääketieteen yhdistyksen hallituksen yksimielisellä päätöksellä Kaisa Kuurne.

Kaisa Kuurne

Vuoden 2024 päihdesairaanhoitaja

Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmän esitys vuoden päihdesairaanhoitajaksi 2024

Suvi Björkqvist
Projektipäällikkö, Versot-hanke
Sairaanhoitaja (YAMK),
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (päihdehoitotyö)

Versot-hanke, Toimiva ry
Versot-hankkeessa etsitään toimivia keinoja auttaa päihdeongelmista kärsiviä sote-
alan ammattilaisia sekä kokemuksellista että tutkimustietoa hyödyntäen.

Asiantuntijaryhmän valinta perusteluja;
- Suvi tuo aktiivisesti esille terveydenhuollon alan päihdeongelmiin liittyviä teemoja ja
jakaa avoimesti myös omaa kokemustaustaansa
- Suvi ohjaa vertaistukiryhmiä, jotka tarjoavat tukea sote-alalla työskenteleville, joilla
itsellään tai joiden läheisellä on haitallista päihteiden käyttöä
- Sote-ammattilaisten päihdeongelmat ovat edelleen tabu ja palkinnolla paitsi
osoitetaan kunnioitusta Suville ja saatetaan teema yleiseen keskusteluun
työpaikoille ja mediaan. Sote-ala ei ole suojattu ongelmalta ja teeman käsittelyllä
vaikutetaan asenteisiin, vähennetään stigmaa ja osoitetaan myös se, että
päihdeongelmaan on saatavilla apua & tukea sekä hoitoonohjausta.
- Suvi on myös aktiivinen toimija sosiaalisessa mediassa


Suvi Björkqvist

VUODEN 2023 
PARAS PÄIHDELÄÄKETIETEELLINEN VÄITÖSKIRJA

Psychiatric Sequale of Adolescent Cannabis Use in the Northern Finland Birth Cohort 1986

LT Alexander Denissoff

Vuoden väitöskirjaksi Päihdelääketieteen yhdistyksen akateeminen asiantuntijaraati on valinnut Alexander Denissoffin “Psychiatric Sequelae of Adolescent Cannabis Use in the Northern Finland 1986 Birth Cohort”, joka tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 14.4.2023. Väitöskirjatutkimus sai tiedekunnalta arvosanaksi ”Kunniamaininnalla” hyväksytty.

Väitöstutkimuksen aihe oli varhaisen kannabiksen käytön yhteys ei-psykoottisiin mielenterveyshäiriöihin sairastumiseen tai vakavaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen myöhemmin elämässä. Aineistona oli Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986. Kenttätutkimuksessa vuosina 2001-02 15-16 –vuoden ikäiset kohortin jäsenet vastasivat kysymyksiin koskien kannabiksen ja muiden päihteiden käyttöä. Vastemuuttujina tutkimuksessa käytettiin kansallisista rekistereistä kerättyjä diagnoositietoja. Tutkittavia seurattiin 33 ikävuoteen (vuoteen 2018) asti.

Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin varhaisen kannabiksen käytön oleva yhteydessä suurempaan riskiin sairaalahoitoa vaativaan tahalliseen itsensä vahingoittamiseen, masennusoireyhtymään ja ahdistuneisuushäiriöihin myöhemmin elämässä. Sen sijaan yhteys kannabiksen käytön ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön yhteys hävisi, kun otettiin huomioon muiden päihteiden käyttö. Lisäksi todettiin, että kannabiksen käyttö heikentää mielenterveydellistä ennustetta erityisesti niillä nuorilla, joilla on ollut myös lieviä psykoosin kaltaisia kokemuksia.

Väitöskirjan osatyöt on julkaistu arvostetuissa psykiatrian ja päihdealan lehdissä. Osatöitä on kommentoitu tiedelehtien pääkirjoituksissa ja Denissoffia on myös haastateltu Addiction-julkaisusarjan podcastissa keväällä 2023.