2019

Vuoden päihdelääkäri ja vuoden päihdesairaanhoitaja palkitut 2019

8.3.2019

Vuoden päihdelääkäri ja vuoden päihdesairaanhoitajatunnustukset 2019

Vuoden päihdelääkäri ja Vuoden päihdesairaanhoitaja -palkinnot ovat Päihdelääketieteen yhdistyksen tunnustuksia päihdetyötä tekevälle lääkärille sekä sairaanhoitajalle, työyhteisölle tai organisaatiolle. Tunnustukset julkistetaan vuosittaisilla Päihdelääketieteen päivillä. Valintakriteerejä ovat esimerkiksi ajankohtainen, merkittävä päihdehoidon kehittäminen paikallisella ja / tai yhteiskunnallisella tasolla yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.


Päihdelääketieteen yhdistyksen hallitus on valinnut Vuoden päihdelääkäriksi A-klinikka Oy:n ylilääkäri Margareeta Häkkisen.

Valinnan perusteluina ovat aktiivinen työ Päihdelääketieteen erityispätevöitymisohjelman kehittämisessä ja Päihdelääketieteen yhdistyksen koulutusvaliokunnassa. Margareeta on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun päihdehoidon tasa-arvoisuuden edistämiseksi ja hoidon laadun parantamiseksi, joista käytännön esimerkkinä pääkaupunkiseudulla tehdyn korvaushoito-oppaan laatimiseen osallistuminen.


Päihdelääketieteen yhdistyksen hallitus on valinnut Vuoden päihdesairaanhoitaja tunnuksen saajiksi ylihoitaja Katariina Jantusen ja johtava ylihoitaja Veronica Renwallin. Molemmat valitut ovat toimineet Helsingin kaupungin palveluksessa ja 7.1.2019 alkaen HUS Akuutissa.

Katariina ja Veronica ovat merkittävästi edistäneet päihdehoitotyön tuloksellista kehittämistä Helsingin kaupungin organisaatiossa, erityisesti Haartmanin ja Malmin sairaaloissa. Heidän ohjauksessaan sairaaloissa on toteutettu erilaisia päihdehoidon innovatiivisia kehittämishankkeita ja ylläpidetty päihdehoitotyön osaamista koulutuksen sekä päihdeyhdyshenkilöverkoston avulla. Katariina ja Veronica ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että heidän johtamillaan päivystyspoliklinikoilla on ensimmäisenä Suomessa aloitettu systemaattinen AUDIT-testin käyttö ja mallinnettu päihdesairaanhoitajan toiminta pysyväksi osaksi sairaaloiden toimintaa. Tunnustus on samalla myös yhteiskunnallinen kannustus hoitotyön johtajatasolle terveyspainotteisten palvelujen kehittämiseen päihdehoito huomioiden.

Vuoden päihdesairaanhoitajatunnuksen saajia on Päihdelääketieteen yhdistyksen hallitukselle esittänyt päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä. Tunnustukseen liittyvän stipendin myöntää Fioca Oy – Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö.


Vuoden 2019 Väitöskirjatunnustukset saivat

Antti Mustonen ja  Jonna Levola