Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä

Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä

sairaanhoitajaverkostoineen liittyi vuonna 2016 osaksi Päly ry:n toimintaa toimittuaan aiemmin Sairaanhoitajaliitossa. Asiantuntijatyöryhmä kokoontuu ammatillisissa merkeissä noin neljä kertaa vuodessa ja on esittää vuosittaisen päihdesairaanhoitajan tunnustuksen saajan. Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa sairaanhoitajille suunnattua toimintaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Petri Kylmänen ja hän on myös Päly ry:n hallituksen jäsen.

Päihdehoitotyö on moniammatillista päihdetyötä, jossa sairaanhoitaja toimii päihdetyössä hoitotyön asiantuntijana ja sen toteuttajana. Päihdehoitotyötä toteutetaan joko itsenäisenä asiantuntija-alueena tai osana muuta hoitotyötä terveydenhuollon yksiköissä esimerkiksi somatiikassa ja psykiatriassa.

Päihdehoitotyö on mielenkiintoista ja haastavaa työtä, tule mukaan toimintaan!

Lisätietoja petri.kylmanen at paly.fi