2018

Vuoden päihdelääkäri ja vuoden päihdesairaanhoitajatunnustus 2018

Vuoden päihdelääkäri Sari Leinonen, vuoden päihdesairaanhoitaja-tunnustus Tukikohta ry tj Ron Furman ja Miia Piho (Satu toimintamalli)

Vuoden päihdelääkäri ja Vuoden päihdesairaanhoitaja –palkinnot ovat Päihdelääketieteen yhdistyksen tunnustuksia päihdetyötä tekevälle lääkärille sekä sairaanhoitajalle, työyhteisölle tai organisaatiolle. Tunnustukset julkistetaan vuosittaisilla Päihdelääketieteen päivillä. Valintakriteerejä ovat esimerkiksi ajankohtainen, merkittävä päihdehoitotyön kehittäminen paikallisella ja / tai yhteiskunnallisella tasolla ja toiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vuoden 2018 Päihdelääkäri-tunnustus myönnetään joensuulaiselle Sari Leinoselle, joka toimii Pohjois-Karjalassa Siun Soten Mielenterveys- ja päihdepalveluiden apulaisylilääkärinä. Sari Leinonen palkitaan pitkäjännitteisestä päihdelääkärin työstään Pohjois-Karjalassa, sekä päihdepalveluiden kehittäjänä ja paikallisena kouluttajana. Edeltävän vuoden aikana Leinonen on muun työryhmän kanssa  ollut luomassa Siun Soteen maakunnallisia päihdehoitomalleja, monipäihdevieroitusosasto on aloittanut toimintansa ja päihdesairaanhoitaja on aloittanut toimintansa yhteispäivystyksessä. Nykyiset Siun soten  päihdepalvelut ovat saaneet kiitosta niin asiakkailta kuin yhteistyötahoilta. Paikallisesti Leinonen tunnetaan yhteistyökykyisenä ja taitavana kliinikkona sekä päihderiippuvaisten henkilöiden laadukkaan hoidon puolestapuhujana. Leinonen on koulutukseltaan yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyyden hän on suorittanut vuonna 2009 ja psykoterapeutin pätevyyden vuonna 2011. Apulaisylilääkärin tehtävien lisäksi Leinonen toimii Valviran ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden  asiantuntijana.


Vuoden 2018 Päihdesairaanhoitaja-tunnustus myönnetään pääkaupunkiseudulla toimivalle päihdealan järjestö Tukikohta ry:lle. Vuonna 2000 perustettu järjestö tarjoaa mm. päiväkeskustoimintaa, palveluohjausta sekä ryhmä- ja vertaistoimintaa vielä päihteitä käyttäville. Tarjolla on myös päihdekuntoutusta ja työ- ja opiskeluelämän valmiuksia tukevaa kurssitoimintaa päihdekuntoutujille sekä palveluja läheisille. Tukikohta ry:ssä on kehitetty päihdeasiakkaille lukuisia innovatiivisia palveluja, joilla madalletaan palvelujärjestelmän raja-aitoja ja edistetään ihmisen oman elämänhallinnan vahvistumista. Esimerkiksi järjestön SATU-toimintamalli vie päihdepotilaille tukea ja palveluohjausta sairaaloihin. Toiminnalla autetaan potilaita hakeutumaan sairaalahoidon jälkeen päihdehoitoon tai muihin palveluihin sekä pitämään parempaa huolta itsestään. Toimintamallilla on onnistuttu katkaisemaan useita sairaalakierteitä ja tukemaan lukuisia päihdepotilaita saamaan paremman otteen elämästään.

Järjestön toiminnan punaisena lankana on alusta lähtien ollut ajatus rinnalla kulkemisesta, aidosta kohtaamisesta ja muutokseen motivoimisesta. Tukikohta ry tekee tiivistä yhteistyötä vertaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa palvelujärjestelmän sekä palveluiden välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Järjestön toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Vuoden päihdesairaanhoitajatunnuksen saajaa on esittänyt Päihdelääketieteen yhdistyksen sairaanhoitajien työryhmä ja tunnustukseen liittyvän stipendin myöntää Fioca Oy – Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö.

Lisätietoja;

  • Päihdelääketieteen yhdistys ry, pj Tommi Väyrynen tommi.vayrynen@tyks.fi
  • Päly:n sairaanhoitajien asiantuntijaryhmän pj Petri Kylmänen puh. 0400 936436
  • Tukikohta ry, toiminnanjohtaja Ron Furman, puh. 040 820 2564

Liitteet

Vuoden päihdelääkärin ja vuoden päihdesairaanhoitajatunnnustus 2018