Erityispätevyyden hakeminen

Erityispätevyyttä haetaan tällä sähköisellä lomakkeella. Erillisiä sähköpostitse toimitettavia hakemuksia ei enää huomioida. Hakemuksen tiedot välittyvät tietoturvallisesti vain erityispätevyystoimikunnan käyttöön.

  • Lue huolellisesti hakemuksen laatijan checklist.
  • Huomioi kokousaikataulut ja aineiston jättämisen deadlinet.
  • Huolehdi, että sinulla on kaikki tarvittavat dokumentit liitteiksi.
  • Pyydä vastuukouluttajaltasi hyväksyntä hakemukselle ja lähiohjaajien kuittaukset (joko allekirjoitettu vapaamuotoinen selvitys tai kuvakaappaus sähköpostikuittauksesta). Jos vastuukouluttajia on ollut kaksi, molempien hyväksyntä vaaditaan.


PUUTTEELLISIA HAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ.

Huomioi, että lomaketta ei voi välitallentaa! 

Älä peruuta (back) tai päivitä (refresh), sillä silloin lomake tyhjenee!
Tutkinnot ja oppiarvot

Vastuukouluttajat

Vastuukouluttaja 2

Toteutuneet kliiniset palvelut, toimipaikkakoulutus sekä lähiohjaus

Jos useita jaksoja samassa yksikössä, koosta ne erilliselle dokumentille ja lisää ne työtodistuksen jälkeen kohtaan "lisätietoa".

Hyväksyttävän työajan laskenta

Lähiohjauksen toteutumisen ja toimipaikkakoulutuksen kuvaus

Hyväksyttävän työnajan laskenta

Lähiohjauksen toteutumisen ja toimipaikkakoulutuksen kuvaus

Hyväksyttävän työajan laskenta

Lähiohjauksen toteutumisen ja toimipaikkakoulutuksen kuvaus

Hyväksyttävän työajan laskenta

Lähiohjauksen toteutumisen ja toimipaikkakoulutuksen kuvaus

Tutkimus.
Erityispätevöitymisen palveluihin voidaan hyväksyä enintään 6 kuukautta päätoimisena tutkijana toimimista, mikäli tehty tutkimus on päihdelääketieteeseen liittyvää ja vastuukouluttajan puoltamaa.

Päihdelääketieteellinen teoreettinen kurssimuotoinen koulutus - yhdestä koulutuskokonaisuudesta korkeintaan 10 tuntia - yhteensä vähintään 60 tuntia.

Vastuukouluttajien hyväksyntä hakemukselle

Muut mahdolliset lisätiedot