Vuoden 2023 päihdelääketieteen päivien tunnustukset ja palkinnot

Vuoden päihdelääkäri - Atte Virolainen - @laakari.atte

Atte Virolainen – lääkäri Atte – on saanut sosiaalisessa mediassa valtavan suosion, hänellä on TikTokissa seuraajia 43 000 ja Instagramissa yli 20 000. Hänen nuorelle yleisölle kohdennetuille päihdetietoutta käsitteleville videoillensa  kertyy kuukausittain näyttökertoja keskimäärin jopa 2,5 miljoonaa. 

Tänä vuonna lääkäri Atte lähtee koulukierrokselle missionaan tavoittaa 10 000 nuorta. Lisäksi hän aikoo haastaa vaalien alla poliittisia päättäjiä ratkaisuehdotuksista päihdepolitiikan kehittämiseksi ja huumekuolemakriisin ratkaisemiseksi. Lääkäri Atte on pistämällä itsensä likoon tavoittanut tärkeän joukon nuoria ihmisiä ja tuonut heille tiukkaa päihdefaktaa rennon letkeällä otteella, sekä lisännyt päihdealan näkyvyyttä ennennäkemättömällä tavalla ja ansaitsee näistä syistä Päihdelääketieteen yhdistyksen vuoden päihdelääkäri -tunnustuksen vuonna 2023.

Atte Virolainen

Vuoden päihdesairaanhoitaja 2023 tunnustus

Malmin päihdepoliklinikka, psykiatria- ja päihdepalvelut, SoTe Helsingin kaupunki

Malmin päihdepoliklinikalla on useamman vuoden ajan tehty suunnitelmallista päihdehoitotyötä toipumisorientoituneella työotteella. Potilaille räätälöidään yksilöllisesti hänen tarvitsemansa palvelut ja potilasta motivoidaan palvelun käyttäjästä oman tilanteensa aktiiviseksi toimijaksi (oman toipumisen eteen). Hoitomenetelmät ovat näyttöön perustuvia ja palvelujen sisällöt on määritelty laadukkaiksi hoito-ohjelmiksi sekä hoito-/palvelupoluiksi. Päihdehoitotyössä huomioidaan lapset ja läheiset, tähän työskentelyyn on myös koulutettu henkilökuntaa. Verkostotyötä tehdään mm. järjestöjen kanssa, psykiatriaan, lastensuojeluun ja somatiikkaan.

Toimintamuotoina ovat mm. lääkinnällinen hoito & kuntoutus, erilaiset interventiot, psykososiaalinen kuntoutus ja lyhytterapia sekä perheterapia. Päihdepoliklinikalta jalkaudutaan mm. sairaaloihin ja kotikäynneille.

Päihdepoliklinikan henkilökunta muodostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, päihdelääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, sosiaaliterapeuteista, psykologeista, perhe- ja toimintaterapeuteista sekä kokemusasiantuntijoista ja vertaistoimijoista. Työyhteisön psykososiaalista toimivuutta ja jaksamista tuetaan mm. työnohjauksella, palavereilla ja koulutuksilla. Työntekoa tukee myös vuosia jatkunut työparityöskentely.

Malmin päihdepoliklinikka tunnetaan verkostoissa ammatillisesta osaamisesta ja halukkuudesta tuoda päihdepalvelut tutuiksi kaikille yhteistyökumppaneille. Opiskelijoiden palaute on erittäin positiivista ja useat opiskelijat ovatkin aloittaneet päihdehoitotyön uransa opintojen jälkeen Malmin päihdepoliklinikalla. Toipumisorientoitunutta päihdepoliklinikan päihdehoitotyötä johtaa osastonhoitaja Jaana Lehtinen, ylihoitajana toimii Virpi Jaakkola ja päihdepalvelujen ylilääkärinä Kaisa Kuurne.

Vuoden päihdesairaanhoitaja tunnustuksella osoitetaan arvostusta paitsi sairaanhoitajille, myös Helsingin kaupungin organisaatiolle. Toipumisorientoituneen palvelujärjestelmän ja toimintakulttuurin kehittäminen on vaatinut vuosien sinnikkyyttä paitsi työryhmältä, myös hoitotyön johtamiselta. Toipumisorientoitunut palvelujärjestelmä on Suomen ensimmäinen päihdepalveluissa.

Väitöskirjapalkinto

Vuoden 2022 paras päihdelääketieteellinen väitöskirja

LT Milo Grotell 

"Neurotoxic and Extrasynaptic GABAA Receptor-Mediated Effects of Drugs in Rodent Models”

Syväripalkinto

Vuoden 2022 paras päihdelääketieteellinen syventävien opintojen kirjallinen työ

LK Venla Ellilä

”Psychotic-Like Experiences and Concurrent Substance Use among People who Use New Psychoactive Substances”


Venla Ellilä