Erityispätevyystoimikunta

Päihdelääketieteen yhdistys ry:n hallitus nimeää erityispätevyystoimikunnan. Toimikunta hyväksyy vastuukouluttajat, hyväksyy erityispätevöityjän palvelut ja tarvittaessa antaa suosituksia palvelujen täydentämistavoista, valvoo koulutusta, järjestää kuulustelun, valitsee kuulusteluun tulevan kirjallisuuden, määrää kuulustelijat ja tekee esitykset Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämisestä. Toimikunnan puheenjohtaja on pätevöitymisohjelman vastuuhenkilö.


Erityispätevyystoimikunnan yhteystiedot: eptkm@paly.fi

Puheenjohtaja: Solja Niemelä, etunimi.sukunimi@utu.fi

Sihteeri: sihteeri.eripatev@gmail.comPäihdelääketieteen erityispätevyystoimikuntaan kuuluvat (30.1.2018)


Puheenjohtaja LT, dos, el Solja Niemelä, toimikunnan pj, (psykiatria, päihdelääketiede; apulaisprofessori (tenure track) TY)
Sihteeri LT, el Jonna Levola, toimikunnan sihteeri (psykiatria; ayl HUS Psykiatria, Hyvinkään alue)
LL, el Hannu Pentikäinen (yleislääketiede; alueyl Addiktum Oy)
LL, el Saija Turtiainen (psykiatria, vakuutuslääketiede; asiantuntijalääkäri KEVA)

LL, el Tarja Hietala (nuorisopsykiatria, nuorisolääketiede, yleisairaalapsykiatria; oyl Kymsote)

LKT Margareeta Häkkinen (oikeuskemia; yl A-klinikka Oy ja THL)

LT, dos, el Kalle Jokelainen (sisätaudit, gastroenterologia; ol HUS)

LL, el Seija Joukanen (psykiatria; yrittäjä)     

LL, el Ilkka Pieninkeroinen (neurologia; yl Kymsote)

LL, el Markus Sundqvist (yleislääketiede; yrittäjä AAVA)