Erityispätevyystoimikunta


Päihdelääketieteen yhdistys ry:n hallitus nimeää erityispätevyystoimikunnan. Toimikunta hyväksyy vastuukouluttajat, hyväksyy erityispätevöityjän palvelut ja tarvittaessa antaa suosituksia palvelujen täydentämistavoista, valvoo koulutusta, järjestää kuulustelun, valitsee kuulusteluun tulevan kirjallisuuden, määrää kuulustelijat ja tekee esitykset Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyyden myöntämisestä. Toimikunnan puheenjohtaja on pätevöitymisohjelman vastuuhenkilö.Erityispätevyystoimikunnan yhteystiedot: eptkm@paly.fi

Puheenjohtaja: Solja Niemelä, etunimi.sukunimi@utu.fi

Sihteeri: sihteeri.eripatev@gmail.comPäihdelääketieteen erityispätevyystoimikuntaan kuuluvat (1.1.2021)Puheenjohtaja LT, dos, el Solja Niemelä, toimikunnan pj, (psykiatria, päihdelääketiede; apulaisprofessori (tenure track) TY)
Sihteeri LT, el Jonna Levola, toimikunnan sihteeri (psykiatria; kliininen opettaja, HY; ayl HUS Psykiatria, Hyvinkään alue)
LL, el Hannu Pentikäinen (yleislääketiede; alueyl Addiktum Oy)
LKT, el Margareeta Häkkinen (terveydenhuolto, oikeuskemia; yl A-klinikka Oy ja THL)


LL, el Ulla Alanen (yleislääketiede; Porvoon kaupunki ja Addiktum Oy)LL, el Tarja Hietala (nuorisopsykiatria, nuorisolääketiede, yleissairaalapsykiatria; oyl Kymsote)
LT, dos, el Kalle Jokelainen (sisätaudit, gastroenterologia; ayl HUS)
LL, el Kaisa Luoto (psykiatria; kliininen opettaja, psykiatria, TUNI; ayl Riippuvuuspsykiatria TAYS)
LL, el Ilkka Pieninkeroinen (neurologia; yl Kymsote)
LL, el Jeppe Snell (psykiatria; ayl Riippuvuuspsykiatria TYKS ja Addiktum Oy)