Korvaushoitosuositus


Päihdelääketieteen yhdistys on julkaissut 23.8.2023 ensimmäisen valtakunnallisen opioidikorvaushoidon hoitosuosituksen. Verkkoversio on kaikkien saatavilla yllä olevasta linkistä. Oppaan painettu versio on saatavilla julkaisutilaisuudesta 20.12.2023. Päihdelääketieteen yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus saada painettu tuote tilaisuuksista, joihin Päly osallistuu, esim. Päihdelääketieteen päiviltä.

Korvaushoitosuosituksen tavoite on tehdä suomalaisesta korvaushoidosta yhä laadukkaampaa. Korvaushoitosuositus helpottaa korvaushoidon työntekijöiden arkea, auttaa potilaita saamaan tasa-arvoisempaa ja yhdenmukaisempaa hoitoa ja tukee myös hyvinvointialueita korvaushoidon järjestämisessä, valvonnassa ja resursoinnissa. 

Suosituksen on työstänyt vuosina 2020-2023 Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama asiantuntijaryhmä, jossa on päihdelääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita kokeneita korvaushoidon ammattilaisia eri puolilta Suomea.