Yhdistyksen historia

Päihdelääketieteen yhdistys perustettiin 1979 "Päihdehuollon Lääkärit ry" nimisenä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää päihdeongelmien ehkäisyä, päihdeongelmaisten hoitoa ja kuntoutusta sekä näihin läheisesti liittyviä lääketieteellisiä aloja Suomessa. Yhdistys toteuttaa päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävää koulutusohjelmaa yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja pyrkii vaikuttamaan päihdelääketieteellisen tutkimustoiminnan kehittymiseen. Vuonna 2017 yhdistyksen toimintaa vahvistamaan perustettiin päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä.

Yhdistys järjestää aihepiiriinsä kuuluen tieteellisiä kokouksia, seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa asiantuntijalausuntoja viranomaisille alaa koskevissa ajankohtaisissa kysymyksissä sekä pitää yhteyttä yhdistyksiin ja tahoihin joiden toiminta sivuaa läheisesti päihdelääketieteen kehitystä ja päihdeongelmaisten hoidon kehittämistä.

Päihdelääketieteen yhdistys pitää yhteyttä alan kansainvälisiin ja kansallisiin järjestöihin kutsuen alan asiantuntijoita Suomeen kouluttajina ja tieteellisten yhteistyöhankkeiden kehittäjinä. Yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Prof. Hannu Alho on toiminut myös Internation Society of Addiction Medicine - ISAMin presidenttinä.

Yhdistys voi hyväksyä varsinaisiksi jäsenikseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin, sairaanhopitajan tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Kannatusjäsenikseen voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.