Päihdelääketieteen päivät 2022 - Vuoden 2021 tunnustukset

3.3.2022

TIEDOTE – PÄIHDELÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 2022

 

Päihdelääketieteen yhdistys on palkinnut vuoden päihdelääkärin, vuoden päihdesairaanhoitajan sekä vuoden väitöskirjan ja syväripalkinnon.

 

Vuoden 2021 päihdelääkäri: Antti Mikkonen

 

Antti Mikkonen on kokenut, pitkän linjan kliinikko, jolle korkeatasoinen päihdehoito on tärkeää. Hän on erityisen ansioitunut päihdepsykiatrian saralla ja on mm. kehittänyt uusia, integroituja toimintamalleja samanaikaisten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoon. Antin vetovastuulla Opioidikorvaushoitopäivien järjestäminen on mahdollistunut ja päivät ovatkin vakiinnuttaneet paikkansa laadukkaan päihdekoulutuksen kunniakkaassa joukossa.

 

Lisätietoja Päly ry:n puheenjohtaja Jonna Levola jonna.levola@paly.fi  ja Antti Mikkonen antti.mikkonen@addiktum.fi  


Vuoden 2021 päihdesairaanhoitaja: Sonja Eerola

 

Sonja Eerola toimii korvaushoidon palveluesimiehenä Kymeenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Kymsote). Sonjaa kuvaillaan pitkänlinjan päihdesairaanhoitajaksi, joka on ollut ratkaisevasti vaikuttamassa päihdelinjaston kehittämisessä. Erityisinä ansioina mainitaan opioidiriippuvuuden korvaushoidon, terveysneuvontapisteitten ja matalankynnyksen palvelujen kehittäminen. Sonjan toiminnan keskiössä ovat potilaat ja heidän osallistaminen palvelujen kehittämiseen. Sonja on esimerkillään myös innostanut kollegoitaan osallistumaan palvelujen kehittämiseen ja kouluttautumaan moniopuolisesti päihdehoitotyöhön.

Lisätietoja Sonja Eerola sonja.eerola@kymsote.fi ja Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmän/ Päly ry pj petri.kylmanen@paly.fi

 

Vuoden 2021 päihdelääketieteen väitöskirja: Elina Rautiainen

 

Vuoden 2021 parhaana päihdelääketieteellisenä väitöskirjana palkintaan terveystieteen tohtori Elina Rautiaisen väitöskirja  ”Health service use, care costs, and associated care outcomes of patients with alcohol use disorder in North Karelia, Finland: A register-based study”. Artikkeliväitöskirja on tehty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.  Rautiainen on ensimmäinen  sairaanhoitajataustainen Päihdelääketieteen yhdistyksen väitöskirjapalkittu.

 

Väitöskirjassaan Rautiainen selvitti rekisteritutkimuksen keinoin alkoholiongelmiin liittyvää palvelunkäyttöä, hoitotuloksia, hoidon kustannuksia sekä alueellisten palveluiden vaikuttavuutta. Väitöskirjassa havaittiin, että päihdehoitoon pääsy  oli yhteydessä parempiin hoitotuloksiin sekä matalampiin hoidon kokonaiskustannuksiin. Tutkimus osoitti myös, että päihdehoidon ulkopuolelle jääminen kasvatti kuoleman riskin lisäksi myös hoidon kokonaiskustannuksia.  Alkoholiongelmiin liittyvä somaattinen oheissairastavuus oli suurin yksittäinen hoidon korkeita kustannuksia selittävä tekijä. Rautiaisen väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä, mikä on erityisen ajankohtaista hyvinvointialueiden aloittaessa työskentelyään.

 

Syväripalkinto 2021: Neea Fältberg

 

Vuoden 2021 parhaana lääketieteen opiskelijan syventävänä työnä palkitaan lääketieteen kandidaatti Neea Fältbergin artikkeli Buprenorphine-Naloxone abuse among Participants in the needle exchange programme. A Finnish Time-Trend Study from 2008 to 2018. Artikkeli on julkaistu Heroin addiction and related clinical problems - julkaisusarjassa elokuussa 2021. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä työssä selvitettiin opioidikorvaushoidossa käytetyn buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmisteen väärinkäyttöä turkulaisen terveysneuvontapisteen asiakkailla. Yhdistelmävalmisteen väärinkäyttö oli yleistä suonensisäisesti huumeitä käyttävien keskuudessa 10 vuoden aikajakson aikana. Buprenorfiinia väärinkäyttävien joukossa yhdistelmävalmisteen käyttö oli yhteydessä runsaampaan amfetamiinin sekä likaisten pistovälineiden käyttöön. 

 

 

Vuoden päihdelääkäri 2021 tunnustuksen saanut Antti Mikkonen ja Vuoden päihdesairaanhoitaja 2021 Sonja Eerola