Päihteiden käytön muutokset Europpassa COVID-19 aikana: EMCDDA:n raportti julki

31.7.2020

Yleisesti ottaen päihteiden käyttö näyttää vähentyneen Euroopassa koronavirusepidemian aikana. Vaihtelua on kuitenkin sekä alueellisesti että päihdekohtaisesti. Alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden käytössä on nähty lisääntyvää trendiä. Lisäksi Suomessa jätevesitutkimukset viittaavat amfetamiinin käytön lisääntymiseen vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Lue lisää: 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13130/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19-Wave-2_1.pdf