Ammattilainen: osallistu kannabistutkimukseen!

10.3.2023


Kutsu haastattelututkimukseen


Toteutamme Turun yliopistossa tutkimusta kannabiksen käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjumisesta. Hankkeessa pyritään tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnan eri alueilla kannabiksen käytön arvioinnin, ennaltaehkäisevien toimien, hoitomenetelmien ja päihdepalveluiden kehittämisessä. Yhdessä osatutkimuksessa selvitetään ammattilaisten näkökulmia päihdehoidosta ja hoitoon hakeutumisesta erityisesti kannabikseen liittyen


Etsimme haastateltavaksi ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään kannabista käyttäviä henkilöitä. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin tai kasvokkain kevään ja kesän 2023 aikana. Kaikki kerättävä tieto on täysin luottamuksellista eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Haastattelut nauhoitetaan analysointia varten. Tulokset julkaistaan pro gradu- tutkielmana ja tieteellisenä artikkelina.


Vastuullisena tutkijana toimii erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopistosta. Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta. Olethan yhteydessä sähköpostitse hankkeen projektitutkija Jasminiin viimeistään 11.4.2023, mikäli kiinnostuit!

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Projektitutkija Jasmin Lostedt

Turun yliopisto

jasmin.s.lostedt@utu.fi

+358 50 428 9007Ystävällisin terveisin:

Laura Väätäinen, TtM-opiskelija

Jasmin Lostedt, Projektitutkija

Kaisa Mishina, Erikoistutkija