Kadulta labraan -tuloksia

26.6.2023

Kadulta labraan -tutkimushanke jatkaa huumejäämien ainetunnistusta. Huumejäämänäytteet tutkitaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemiayksikön laboratoriossa ja näytteen tuoja saa tuloksen henkilökohtaisesti.

Viimeisin katsaus sisältää laboratoriotuloksia 12.1.-3.5.2023 välillä kerätyistä näytteistä, joita kertyi 77 kappaletta. Katsauksen voi ladata osoitteesta: https://a-klinikkasaatio.fi/uutiset/kadulta-labraan-katsaus-123/

Kokaiinina myydyistä jäämistä löytyi huolestuttavan usein fenasetiinia, jota käytetään kokaiinin jatkamiseen. Fenasetiinia käytettiin aiemmin kuume- ja kipulääkkeenä, mutta se on poistettu markkinoilta aineeseen liittyvien vakavien munuais- ja verihaittojen vuoksi.

Näytteiden kerääminen jatkuu vuoden 2024 huhtikuun loppuun asti. Lisätietoja: https://a-klinikkasaatio.fi/kadulta-labraan

Kadulta labraan -tutkimuksessa kokeillaan myös mahdollisuutta raportoida poikkeavista huumehavainnoista internetissä olevan raportointilomakkeen avulla. Tarkoituksena on selvittää, voisivatko havaintoraportit täydentää muista tietolähteistä saatavaa tilannekuvaa tai jos yksittäiset havainnot voisivat yhdessä alkaa muodostamaan kokonaisuuksia. Lomakkeet löytyvät osoitteesta https://a-klinikkasaatio.fi/kadulta-labraan/havaintoraportointi/