Valtakunnallinen korvaushoitosuositus on julkaistu

23.8.2023

Päihdelääketieteen yhdistys ry on julkaissut ensimmäisen valtakunnallisen korvaushoitosuosituksen. Suosituksen verkkoversio on kaikkien saatavilla Pälyn nettisivuilta: https://www.paly.fi/korvaushoitosuositus/. Opas on tulossa saataville myös painotuotteena.

Korvaushoitosuosituksen tavoite on tehdä suomalaisesta korvaushoidosta yhä laadukkaampaa. Korvaushoitosuositus helpottaa korvaushoidon työntekijöiden arkea hoidon toteuttamisessa, auttaa potilaita saamaan tasa-arvoisempaa ja yhdenmukaisempaa hoitoa ja tukee myös hyvinvointialueita korvaushoidon järjestämisessä, valvonnassa ja resursoinnissa. Suosituksen on työstänyt vuosina 2020-2023 asiantuntijaryhmä, jossa on päihdelääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita kokeneita korvaushoidon ammattilaisia eri puolilta Suomea. 

Korvaushoitosuosituksessa painotetaan sekä hoitoon pääsyn että hoidon laadun parantamista. Korvaushoito ei ole pelkkää lääkkeenjakoa, vaan ennemminkin sen tulee olla lääkeavusteista psykososiaalista hoitoa. Oppaassa korostetaan sitä, että korvaushoito suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Esimerkiksi päihteiden käytöllä on erilaisia seuraamuksia ja siihen puuttumisella erilainen kiireellisyys eri tilanteissa. Hoitosuunnitelma nostetaan suosituksessa entistä tärkeämmäksi, yksilölliseksi työvälineeksi. Suositus tarjoaa myös konkreettisia työkaluja hoitosuunnitelman sisältöön ja hoidon suunnitteluun. Korvaushoito on kokonaisuus, jossa tulee huomioida korvaushoitolääkityksen ja psykososiaalisten hoitojen lukuisten toteutusmahdollisuuksien lisäksi myös esimerkiksi muut riippuvuudet, psyykkinen ja fyysinen terveys, ajoterveys sekä väkivaltariskin pienentäminen. Lisäksi opas ottaa kantaa erityistilanteisiin, kuten vankien ja alaikäisten korvaushoitoon.

Suosituksen juhlallinen julkaisuseminaari järjestetään keskiviikkona 20.12. klo 12-15.30 THL:n tiloissa Helsingissä. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin. Kannattaa kuitenkin tehdä kalenteriin varaus jo nyt!